„Schūsslerove minerálne soli rozvíjajú svoje účinky ako funkčný prostriedok v medzibunkovom tkanivovom moku, v bunkových membránach, alebo bezprostredne v samotnej bunke, nemusia byť najprv spracované v tráviacom trakte. Zlepšujú tiež absorbovateľnosť zodpovedajúcich minerálnych látok z potravín.“

Zdroj: kniha Minerálni soli Dr. Schūsslera, Brána k tělesnému a duševnímu zdraví, autor: Richard Kellenberger, Christine Kellenberger, Friedrich Kopsche, vydala Fontána 2018

Schūsslerove minerálne soli, alebo tiež tkanivové soli sú rozdelené na základné a doplnkové.V súčasnosti boli rozšírené o 9 nových podľa Rosiny Sonnenschmidtovej. 

Základné Schūsslerove minerálne soli:

 1. Calcium fluoratum
 2. Calcium phosphoricum
 3. Ferrum phosphoricum
 4. Kalium chloratum
 5. Kalium phosphoricum
 6. Kalium sulphuricum
 7. Magnesium phosphoricum
 8. Natrium chloratum
 9. Natrium phosphoricum
 10. Natrium sulphuricum
 11. Silicea
 12. Calcium sulphuricum

Doplnkové Schūsslerove minerálne soli:

 1. Kalium arsenicosum
 2. Kalium bromatum
 3. Kalium iodatum
 4. Lithium chloratum
 5. Manganum sulphuricum
 6. Calcium sulphuratum
 7. Cuprum arsenicosum
 8. Kalium aluminium sulphuricum
 9. Zincum chloratum
 10. Calcium carbonicum
 11. Natrium bicarbonicum
 12. Arsenum iodatum
 13. Aurum chloratum natronatum
 14. Selenium
 15. Kalium bichromicum

9 nových Schūsslerových minerálnych solí podľa Rosiny Sonnenschmidtovej:

 1. Aluminium sulphuricum
 2. Bismuthum metallicum
 3. Chromium kali sulphuratum
 4. Cobaltum metalicum
 5. Germanium metallicum
 6. Molybdenium metallicum
 7. Niccolum metalicum
 8. Vanadium metalicum
 9. Zincum sulfuricum