Vzdelanie v obore homeopatia som získala absolvovaním 4- ročného štúdia na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie v Bratislave.

Mojimi vzormi, ktorí ma inšpirovali a motivovali v štúdiu boli MUDr. Vladimír Petroci a MUDr. Eva Ďurechová, CSc.

Súčasťou štúdia bolo okrem iného absolvovanie zahraničných seminárov  renomovaných zahraničných lektorov –  ako napríklad Jana Scholtena z Holandska, bratov Sanjaya a Yogesha Sehgalovcov z Indie, Louisa Kleina z Kanady, Crisa Kurza z Rakúska,  Jonathana Hardyho z Veľkej Británie, Mahesha Gandhiho z Indie, Michal Yakir z Izraela, Markusa Kuntoscha z Nemecka  a mnohých ďalších.

Absolvovala som aj 2-ročnú školu indického homeopata Dr. M.L. Sehgala. Absolvovaním 4- ročného štúdia moje vzdelávanie nekončí,  a preto si neustále dopĺňam vedomosti a navštevujem zahraničné semináre.

Som registrovanou členkou Slovenskej komory homeopatov

Členom Slovenskej komory homeopatov sa môžu stať homeopati, ktorých homeopatické vzdelanie zodpovedá nárokom Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH. Vysoké nároky na profesionálnych homeopatov sú pre verejnosť zárukou kvality poskytovaných homeopatických služieb. Zoznam registrovaných profesionálnych homeopatov je voľne dostupný na webstránke SKH.