Konzultácia

Homeopatická konzultácia prebieha formou rozhovoru.  Počas konzultácie homeopat  získava potrebné informácie k výberu správneho homeopatika na základe odpozorovania individuálnych príznakov klienta, zohľadňuje jeho emočný aj fyzický stav, zaujíma sa o životné situácie, ktoré boli pre klienta v živote kľúčové a dôležitý je aj spôsob, ako sa človek s takýmito situáciami v živote vyrovnáva.

Prístup ku klientovi je individuálny, výber homeopatika nie je určený podľa diagnózy, ale pre konkrétnu osobu, to znamená, že na rovnakú diagnózu sú podávané rôzne homeopatiká.

 Kontrolná konzultácia je potrebná približne o 6 týždňov, v prípade potreby kedykoľvek po dohode.

Konzultácia akútnych ochorení je individuálna – dohodou.