Čo je homeopatia?

Homeopatia je uznávanou alternatívnou liečebnou metódou, ktorá je celistvá. Vnáša do celého organizmu cielene zvolený impulz – je to informačná liečba, ktorej prednosťou je nepotlačenie symptómov a odstránenie príčiny ochorenia. Nevyvoláva  kontraindikácie, je prírodná, netoxická.

Funguje na princípe podobnosti, „podobné  lieči podobné“ – „similia similibus curentur“

Rozšírená je po celom svete a patrí k pomerne lacným liečebným metódam. V čase, keď sú náklady na liečbu čoraz vyššie a zdravotné poisťovne preplácajú čoraz menej výkonov, aj tento fakt je nepopierateľnou výhodou.

V súčasnosti rozvoj konvenčnej medicíny neodstránil utrpenie miliónov chorých po celom svete. Naopak neustále sa zvyšuje počet chronických chorôb, alergií, onkologických ochorení a podobne.

Využitie možnosti  tejto účinnej metódy liečby by mohlo znamenať pre množstvo chronicky chorých ľudí zlepšenie kvality života  riešením príčiny ich ochorenia a nie potlačením existujúcich symptómov.

 Najlepším argumentom pre homeopatiu sú vyliečení pacienti.