Vstupná konzultácia – dospelý 90 minút a viac 70 €
Vstupná konzultácia – dieťa 90 minút a viac 50 €
Kontrolná konzultácia /dieťa aj dospelý/ 30 minút 25 €
Kontrolná konzultácia /dieťa aj dospelý/ 60 minút 45 €
Konzultácie pri akútnych problémoch 30 – 60 minút 30 €

Po uplynutí 6 mesiacov od poslednej konzultácie sa nasledujúca konzultácia považuje opäť za vstupnú. /v prípade nových skutočností/

Konzultácia u homeopata nenahrádza lekársku starostlivosť