Navštívil ma 35 ročný muž – po extrémnom strese sa mu zo dňa na deň veľmi zhoršil zrak na pravom oku, tvrdí, že vidí len obrysy.

Na ľavé oko skoro nevidí, operovali ho, keď mal 25 rokov, odletený črep zo železa mu poškodil oko. Má strach, že už nikdy nebude vidieť. Hovorí, že má extrémne vybudený nervový systém. Navštívil veľa odborných lekárov, nikto mu nevedel pomôcť. Neverí homeopatii, ale keďže som pomohla jeho manželke nechal sa prehovoriť a povedal, že to skúsi, že už nemá inú možnosť…

Povedal: „Napriek úrazu, na pravé oko som vždy videl ako jastrab“ Nevie si predstaviť ako bude ďalej existovať.

Všetko sa to stalo po veľmi vypätej situácii. Požičal kamarátovi peniaze, a keď mu ich mal kamarát vrátiť všetko poprel a ešte sa mu začal posmievať aký bol naivný, že požičal peniaze.

Výsmech sa ho tak dotkol, že zareagoval veľmi skratovo a spáchal trestný čin, za ktorý mu teraz hrozí väzenie. Skutok oľutoval, bol sa ospravedlniť, ale kamarát odmietol stiahnuť trestné oznámenie.

Sám bol prekvapený zo svojho činu, lebo v bežnom živote je to práve on, kto si zakladá na morálke

a slušnom správaní medzi ľuďmi. Je veľmi súcitný k ostatným ľuďom.

Hnevá ho ľudská hlúposť, nevšímavosť a arogancia, nevie to akceptovať a vtedy vie byť veľmi výbušný. Neznáša nespravodlivosť. Vždy sa zastane slabších, ochotne pomáha postihnutým ľuďom. Je pre neho dôležitá ohľaduplnosť voči slabším.

Má veľmi rád spoločnosť, je priateľský a nadovšetko miluje svoju rodinu. Povedal, že by pre nich urobil čokoľvek, aj by daroval orgán. Je inteligentný, odmietol študovať na vysokej škole, lebo nie je ochotný sa podriadiť autoritám. Na základe skutku, ktorý vykonal prišiel o prácu, ktorú nadovšetko miloval a nevie si nájsť novú, lebo má problém s nadriadenými. Povedal, že sloboda je pre neho nadovšetko. Je pre neho dôležité pracovať sám pre seba, potrebuje pracovnú nezávislosť. Je vodcovský typ. Hovorí o sebe, že je akčný a má rád pekné a rýchle autá. Obľubuje zmenu, nemá rád stereotyp. Rád cestuje, ale len do teplých krajín. Vždy túži byť stredobodom pozornosti,  zabávačom a páči sa mu humor Jana Krausa, jeho vyrovnanosť. Bojuje  proti fajčeniu, podľa neho je to hrozný zlozvyk a ľudia čo fajčia sú slabosi.

Tri dni po užití lieku prišiel príliv energie, mentálne zlepšenie, prijal situáciu. O tri týždne mi zavolal, že z večera do rána sa mu zrak vrátil. Prešlo päť rokov a zrak má nezmenený. Nebolo potrebné liek opakovať.

Podľa Petra Frasera je podane homeopatikuml liekom extrémov. Jadrom lieku je sklon byť obmedzovaný a na rozdiel od ostatných vtáčích liekov z tejto skupiny povaha obmedzenia nie je dôležitá. Pacienta tohto typu obmedzuje všetko, čo mu bráni byť voľný a toto obmedzenie prekoná tým, že bude voľný. /kniha Ptáci hledání svobody v oblacích – Peter Fraser/

Autor: Ing. Monika Horniaková, SAKHom.

Written by